Bun venit pe pagina de prezentare a
COMPANIEI NATIONALE A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI MINVEST S.A. DEVA

 
C.N.C.A.F. “MINVEST” SA DEVA, cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, judeţul Hunedoara, tel./fax:0254 213040/0254 231641, inregistrată la ORC sub nr. J20/333/1999, având CUI RO 2117946, isi manifestă intenţia de realizare a unei asocieri in participaţie in vederea extracţiei, prelucrării si comercializării, in comun, a nisipurilor cuarţoase din cariera Făgetul Ierii, jud.Cluj. Criteriile de selectie sunt prevazute in caietul de sarcini, care poate fi achizitionat de la sediul companiei, in perioada 03.06.2019-11.06.2019, intre orele 8:00 -15:30, la pretul de 5000 lei (fara TVA). Scrisorile de interes vor fi depuse pănă la data de 25.06.2019, ora 10:00, la sediul companiei.